Datalekken

Datalekken

Datalekken: hoe zit het ook alweer?

Nu het nieuwe jaar is begonnen, is het goed om weer even de regels rondom datalekken op te helderen.
Wat is een datalek en is het ernstig als u er eentje heeft? Datalekken: hoe zit het ook alweer?
Formeel zit het zo in elkaar: Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (meldloket datalekken) zodra zij een ernstig datalek hebben en soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens.

Maar wat is nu eigenlijk een datalek?

Ongetwijfeld kennen we allemaal de verhalen van kwijtgeraakte USB-sticks en bij het vuil gezette computers met gegevens. Wat te denken van de gecrashte harde schijf met röntgenfoto’s die achteraf niet zo ernstig kapot bleek? Maar ook een mailbericht met de patiëntgegevens van patiënt X wat abusievelijk naar patiënt Y gemaild wordt is een datalek. Ongetwijfeld komt uw zakelijke mail aan op uw (privé) smartphone welke op vakantie ontvreemd wordt, ook dit is een mogelijk datalek. Als uw smartphone alleen privé gebruikt, is bij ontvreemding dus geen sprake van een datalek.

Kortom we spreken van een datalek als (persoons)gegevens van een organisatie terecht komen bij derden die geen toegang tot die gegevens (zouden) mogen hebben, vaak ten gevolge van een beveiligingsprobleem. In feite is een datalek een overtreding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wat moet ik nu doen?

Vermoedelijk zult u als weldenkend mens uw zaakjes netjes op orde hebben en al jarenlang zorgvuldig met de gegevens binnen uw organisatie omgaan. Maar het kan nooit kwaad om eens kritisch rond te kijken of het nog allemaal netjes op orde is.